Blatské obce …nejvýznamnější a nejcennější skvosty lidové architektury v Čechách

Sdružení Blatské obce

Mikroregion Blatské obce se nachází v Jihočeském kraji, v okrese Tábor, asi 10 km západně od Soběslavi. Obce sdružení patří k nejvýznamnějším a nejcennějším oblastem lidové architektury v Čechách. Charakteristickým rysem je bohatá výzdoba štítů většiny budov ve stylu selského baroka, která je svědectvím někdejšího bohatství obyvatel tohoto kraje. Všechny obce sdružení jsou od roku 1995 chráněny jako vesnické památkové rezervace, nebo jako vesnické památkové zóny.

Sdružení Blatské obce vzniklo v roce 2009 za účelem užší spolupráce mezi obcemi na Blatech. Cílem sdružení je propagace regionu se snahou zachovat a udržovat architektonicky cenný ráz obcí, zlepšit životní prostředí pro své obyvatele a zkvalitnit občanskou vybavenost a technickou infrastrukturu. Dále má za cíl podílet se na ochraně přírody a zvýšit turistický ruch v oblasti.

© 2009–2024 Blatské obce